Behoud van vakkrachten: het verhaal van Marion Lambrichs-Van Kan

Marion Lambrichs-Van Kan is in dienst bij Envida wordt met geld van de sectorplannen opgeschoold tot wijkverpleegkundige op HBO-V niveau in Valkenburg. Reeds begonnen in de zorg in 1989, werkt Marion met deze opleiding aan haar toekomst in de zorg.

Marion Lambrichs-Van Kan (videostill)

“Mijn motto? Kennis is macht, om betere beslissingen voor jezelf en patiënten te maken. Toen ik de kans kreeg om tegelijk met mijn nieuwe baan mijn HBO-V diploma te halen, heb ik die kans onmiddellijk gegrepen. In mijn opleiding behandelen we de nieuwste wetenschappelijke inzichten en wordt mijn kennis van ziektebeelden vergroot. Doordat ik de kennis deel met mijn collega’s, wordt onze zorg beter en efficiënter.” Dit wordt onderschreven door Miriam Gossens, Coördinator opleidingen bij Envida. “Generiek opleiden wordt steeds belangrijker, niet alleen bij Envida maar op de gehele arbeidsmarkt. Maatregelen uit de sectorplannen maken het aanbieden van scholing extra aantrekkelijk en leiden tot goedgeschoolde, gemotiveerde werknemers en kwalitatief hoge zorg.”

Envida heeft als zorginstelling in de nabije toekomst behoefte aan ander en hoger geschoold personeel. Verpleegkundig personeel kan mede dankzij de sectorplannen o.a. worden opgeleid tot een hoger functieniveau.

In de zorg verandert momenteel veel. Veel werknemers krijgen als gevolg van de hervormingen in de zorg te maken met een transitie. Daarom zijn in het landelijk sectorplan zorg circa 24.000 mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten opgenomen en in de 18 regionale zorgplannen zijn ruim 70.000 scholingstrajecten opgenomen gericht op om-, bij- en/of opscholing voor (ander) werk binnen de zorg. De regelingen in de sectorplannen voorzien onder meer in bijscholing (bijvoorbeeld van intra- naar extramurale zorg) of opscholing, waarbij het gaat om niveauverhoging. Zo krijgen de zorgmedewerkers een stevigere positie, zowel op de werkvloer als op de arbeidsmarkt.