Gezondheid: het verhaal van Roelof

Roelof (58) werkt al jaren als elektromonteur in de procesindustrie. Sinds vijftien jaar werkt hij bij IOI Loders Croklaan in Wormerveer. Hij is er zich heel erg van bewust dat hij dit werk nog tot aan zijn pensioen moet volhouden. Dit is zijn verhaal.

“Nu ik wat ouder wordt merk ik natuurlijk kleine dingen. Het vele trappenlopen binnen het bedrijf gaat soms lastiger dan vroeger. Ook zomaar tussen machines doorkruipen gaat de jongeren natuurlijk gemakkelijker af. Maar ik weet zeker dat ik dit werk tot aan mijn pensioen kan volhouden. Ik probeer zo gezond mogelijk te leven, veel te fietsen, te sporten en ik let op mijn voeding.” Bovendien zit Roelof in de Duurzame Inzetbaarheid actiegroep van IOI Loders Croklaan. Ook is hij betrokken bij de vakbond om zich voor de CAO in de sector in te kunnen zetten. “In de actiegroep bekijken we o.a. hoe het bedrijf er mede voor kan zorgen dat elke werknemer Duurzaam Inzetbaar kan blijven. Ook bespreken we hoe het bedrijf kan investeren in jonge werknemers. Zo ontvangen nieuwe leerlingen binnen het bedrijf de garantie op een baan.” Voor de procesindustrie is dit van groot belang, want ondanks de crisis staat de sector te springen om nieuwe werknemers.

Ondanks de crisis staan ze in de procesindustrie te springen om werknemers. Zo heeft de procesindustrie tot 2020 jaarlijks duizenden nieuwe vakmedewerkers nodig. Met het sectorplan wil de branche de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt tegengaan door het stimuleren van instroom van jongeren en het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van vakmensen.

Met het sectorplan Procesindustrie worden onder meer 750 extra leerwerkplekken gecreëerd met prioriteit voor mensen van 50 jaar en ouder. Daarnaast worden 200 werkloze jongeren versneld opgeleid met een baangarantie. Verder worden 100 overtollige werknemers uit andere branches begeleid naar werk in de procesindustrie. Ook gaat de sector bijna 3.000 huidige werknemers bijscholen of vrijwillig medisch checken. De procesindustrie is de eerste sector die geen werknemers hoeft te laten afvloeien, maar juist een sterke behoefte heeft aan nieuwe instroom. Tot de procesindustrie behoren de textiel-, de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de papierindustrie en chemische industrie. In het sectorplan staan in totaal negen maatregelen die worden uitgerold in 2014-2016.