Overige maatregelen: het verhaal van Ditty Heijens

Het werk in de welzijnssector wordt, mede door de transitie, anders ingericht. Mensen die bijvoorbeeld voorheen in een instelling woonden, zoals mensen met een psychische stoornis of een licht verstandelijke beperking, vallen nu ook onder de verantwoordelijkheid van de welzijnsmedewerker. Dit vereist andere competenties van de medewerkers. Dit is het verhaal van Ditty.

Ditty Heijens 2

"Het welzijnswerk is sterk in beweging, ook in Groningen. Overheveling van de Rijkstaken naar de gemeente, zoals Jeugdzorg en AWBZ, samen met bezuinigingen, brengen veranderingen mee voor onze klanten, maar zeker ook voor onze medewerkers. Zo wordt er bijvoorbeeld een steeds groter beroep gedaan op sociaal werkers die in de wijk werken.” Aan het woord is Ditty Heijens, beleidsmedewerker P&O bij welzijnsorganisatie MJD uit Groningen. MJD is al enkele jaren bezig deze “kanteling” te begeleiden. Geld uit het sectorplan helpt hierbij: “Wij willen op een positieve manier anticiperen op deze veranderingen. Met scholing en voorlichting helpen wij onze medewerkers zich toe te rusten op de veranderingen in het werk. Door de bezuinigingen worden ook de scholingsbudgetten krapper, maar met financiële ondersteuning vanuit het sectorplan is het voor ons gemakkelijker om te blijven investeren in onze medewerkers en hun vakmanschap. Zo versterken we hun positie op de arbeidsmarkt. Dat is erg belangrijk en medewerkers zijn zich daar zelf ook steeds bewuster van.”

In het sectorplan voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang is budget beschikbaar voor duizenden medewerkers voor bewustwording van de verminderde kansen in de branches, (om)scholing van medewerkers en begeleiding van medewerkers naar nieuw werk. Het sectorplan helpt werkgevers en werknemers kansen te benutten en vorm te geven. Het sectorplan bestaat uit drie deelplannen (‘welzijn en maatschappelijke dienstverlening’, ‘jeugdzorg’ en ‘kinderopvang’) met diverse maatregelen per deelplan.

In de kinderopvang, welzijn en jeugdzorg verandert het werk en bovendien is er minder werk. De verwachting is dat tussen 2012 en 2017 33.500 mensen minder nodig zijn door bezuinigingen en decentralisatie. De maatregelen in het sectorplan moeten helpen om medewerkers bewust te maken van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, competenties te ontwikkelen en te ondersteunen bij het vinden van ander werk.