Uitleg van de maatregelen in sectorplannen uit de eerste en tweede tranche

In een sectorplan treffen sociale partners (werknemers en werkgeversorganisaties samen) verschillende maatregelen die helpen om de arbeidsmarkt te stimuleren. Denk daarbij aan bijscholing voor werknemers in een sector om goed voorbereid te zijn op de toekomst, of bemiddelingstrajecten voor andere werk. Er zijn zes soorten maatregelen getroffen. Deze zijn hieronder te vinden.

Iedere sector of regio heeft te maken met andere arbeidsmarktknelpunten. Daarom zijn de sociale partners ook vrij om een voorstel te doen afgestemd op de eigen specifieke arbeidsmarktsituatie. Elke maatregel moet leiden tot een concrete prestatie.