Behoud van vakkrachten

Het is in een aantal sectoren belangrijk ervoor te zorgen dat er voldoende vakkrachten binnen de sector behouden blijven, zodat er geen waardevolle ervaring verdwijnt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Coaching door ouderen – oudere werknemers kunnen tijdens arbeidstijd ingezet worden als coach voor een jongere werknemer. Bedrijven hebben in deze economische situatie moeite om enerzijds vakkrachten bij de organisatie te houden en anderzijds jonge werknemers op te leiden. Met deze maatregel worden beide doelen behaald. Een deel van de loonkosten wordt dan gecompenseerd.

Marion Lambrichs-Van Kan

De persoonlijke ervaring van Marion Lambrichs-Van Kan

Lees ook het verhaal van Marion Lambrichs-Van Kan. Zij is in dienst bij Envida en wordt met geld van de sectorplannen opgeschoold tot wijkverpleegkundige op HBO-V niveau in Valkenburg.