Bevorderen instroom

Met loonkostensubsidie wordt het voor werkgevers aantrekkelijk om nieuwe jongeren in te laten stromen in de sector en een leerbaan aan te bieden of om kwetsbare werknemers aan te nemen.

  • In dienst nemen kwetsbare werknemers - bedrijven kunnen werknemers die langdurig werkloos zijn of ouder zijn dan 55 jaar in dienst nemen. Een deel van de loonkosten wordt dan gecompenseerd. Dit kan ook gelden voor jongeren die in dienst worden genomen en die de afgelopen 6 maanden geen reguliere baan hebben gehad.
  • Leerwerkplekken - Jongeren kunnen in het kader van hun MBO opleiding in een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werkervaring opdoen. Zij hebben daarbij een arbeidscontract bij een werkgever. Een deel van de loonkosten wordt dan gecompenseerd.
Ronald Uittenbogaard

De persoonlijke ervaring van Ronald Uittenbogaard

Lees ook het verhaal van Ronald Uittenbogaard. In de werkplaats brengt hij de theorie van school in de praktijk.