Van werk naar werk

Maatregelen onder de noemer ‘Van werk naar werk’ maken het voor werknemers makkelijker om van baan te wisselen. Hierbij kunt u denken aan onderstaande handelingen.

  • Arbeidsbemiddeling - een match tot stand brengen tussen werknemer en vacature bij een andere werkgever in dezelfde sector of in een andere sector. Wanneer blijkt dat een werknemer niet op zijn plek is of met ontslag bedreigd wordt, dan kan arbeidsbemiddeling op zijn plaats zijn.
  • Transitiefonds - binnen de sector kan een fonds worden opgericht waaruit werknemers een persoonlijk budget kunnen krijgen voor de bemiddeling van werk naar werk.
  • Transfercentrum - sectoren kunnen samenwerken en een centrum oprichten dat werknemers begeleidt van werk naar werk.
  • Sollicitatietraining - de sector kan ervoor kiezen werknemers een sollicitatietraining te geven om de stap naar een ander baan beter te laten verlopen.
Chauffeur René Bakker

De persoonlijke ervaring van René Bakker

Lees ook het verhaal van René Bakker. Hij heeft na het volgen van een opleiding in het kader van werk naar werk een baan gevonden als chauffeur bij Speksnijder Logistiek.