Uitleg van maatregelen in sectorplannen uit de derde tranche

Uitleg van maatregelen in sectorplannen uit de derde tranche

Van werk naar werk

Maatregelen onder de noemer ‘Van werk naar werk’ maken het voor werknemers makkelijker om van baan te wisselen en naar een andere werkgever over te stappen. Hierbij kunt u denken aan onderstaande handelingen.

  • Begeleiding en bemiddeling - een match tot stand brengen tussen werknemer en een concrete beschikbare vacature bij een andere werkgever in dezelfde sector of in een andere sector. Wanneer blijkt dat een werknemer niet op zijn plek is of met ontslag bedreigd wordt, dan kan arbeidsbemiddeling op basis van het sectorplan op zijn plaats zijn.
  • Sollicitatietraining - de sector kan ervoor kiezen werknemers een sollicitatietraining te geven om de stap naar een ander baan beter te laten verlopen.
  • Om of bijscholing – als een werknemer wordt begeleid naar een andere baan in een ander beroep bij een andere werkgever is bij of omscholing nodig.
  • Transfercentrum - sectoren kunnen samenwerken en een centrum oprichten, of een bestaand centrum uitbouwen, dat werknemers begeleidt van werk naar werk.

Van werkloosheid naar werk

Maatregelen onder de noemer ‘Van werkloosheid naar werk’ maken het voor werkloze mensen (met een WW uitkering of een bijstandsuitkering, of bijvoorbeeld een zelfstandige zonder personeel die weer in loondienst wil gaan werken) gemakkelijker om een baan te krijgen bij een andere werkgever. Hierbij kunt u denken aan onderstaande handelingen die altijd wel aanvullend dienen te zijn op wat UWV of een gemeente voor deze persoon kan doen.

  • Begeleiding en bemiddeling - een match tot stand brengen tussen werkloze werkzoekende of een ZZP’er en een concrete beschikbare vacature bij een andere werkgever in dezelfde sector of in een andere sector. Hierbij kan arbeidsbemiddeling op basis van het sectorplan op zijn plaats zijn.
  • Sollicitatietraining - de sector kan ervoor kiezen werknemers een sollicitatietraining te geven om de stap naar een ander baan beter te laten verlopen.
  • Omscholing – als een werkzoekende zonder werk, of de ZZP ‘er wordt begeleid naar een andere baan in een ander beroep bij een andere werkgever is vaak omscholing nodig om het nieuwe beroep uit te kunnen oefenen.
  • Transfercentrum - sectoren kunnen samenwerken en een centrum oprichten, of een bestaand centrum uitbouwen, dat deze werknemers begeleidt van werk naar werk.